פורום


חזרה לעמוד התגובות

יפתח Wed Jun 25 2014 at 2:27 pm
מדהים איך שההבנה של התת מודע עוזרת
 
 
כדאי לקרוא את כל ארבעת הפרקים
 
 
 
 

השב לתגובה זאת


Name
Subject
Message

No HTML is allowed, except for <code> <b> <i> <u> in the message only.
All URLs and email addresses will automatically be converted to hyperlinks.